Collectif Palce Lizać (credit photo : Dominika Wilczyńska)